Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

1 luty 2008
Projekt budowy zakładu na liście inwestycji kluczowych

Dnia 1 lutego 2008 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyła się konferencja prasowa, podczas której minister Elżbieta Bieńkowska przedstawiła ostateczne wyniki weryfikacji indykatywnej listy projektów indywidualnych do programów operacyjnych, finansowanych z unijnych funduszy. Projekt „Budowa Zakładu Przetwarzania Odpadów regionu chełmskiego i rekultywacji składowisk" został pozytywnie zweryfikowany i znalazł się na liście projektów kluczowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Na liście umieszczono 433 projekty o całkowitej wartości 166 447,65 mln złotych i szacunkowym dofinansowaniu 104 841,07 mln złotych.
Indywidualne projekty kluczowe to najważniejsze inwestycje przewidziane do realizacji w najbliższych latach przy wykorzystaniu środków unijnych. Stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami