Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

23 lipca 2008
Podpisanie Pre-umowy z WFOŚiGW w Lublinie na dofiansowanie budowy zakładu

W dniu 22 lipca 2008 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dotycząca przygotowania projektu pn Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów. W ramach umowy, Beneficjent i Instytucja Wdrażająca deklarują wzajemną współpracę i pełne zaangażowanie przy wszelkich zadaniach związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego dla naszego projektu.« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami