Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

2 października 2008
Złożenie wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie projektu

W dniu 30.09.2008 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. złożyło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW) wniosek o dofinansowanie projektu „Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów”. Przekazanie aplikacji jest wypełnieniem podpisanej 22.07.2008 roku pre-umowy z WFOŚiGW.

Wartość inwestycji, której dotyczy wniosek, wynosi 35.858.028 złotych, zaś wielkość planowanego dofinansowania z Funduszu Spójności to 27.135.742 zł. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: budowa Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego, rekultywacja dwunastu składowisk odpadów w obrębie obszaru Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej (składowiska przeznaczone do rekultywacji: Srebrzyszcze, Pawłów, Kolonia Strzelce, Dubienka, Strachosław, Leśniowice, Władysławów, Wojsławice, Żmudź, Bytyń, Uchanie, Kobyle), edukacja ekologiczna, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

 

 

 « powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami