Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

4 kwietnia 2009
Otwarcie Składowiska Odpadów Azbestowych w Srebrzyszczu

W dniu 2 kwietnia 2009 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie otrzymało decyzję na unieszkodliwianie odpadów azbestowych RŚ.V.LG.76382/1/09, wydaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Pozwolenie to umożliwia przyjmowanie i deponowanie odpadów azbestowych na nowo wybudowanym składowisku. W grudniu 2008 roku zakończona została budowa kwatery do deponowania odpadów azbestowych, której wykonawcą była firma PRAKTIBUD Adam Gwizdała z Tomaszowa Lubelskiego. W styczniu zatwierdzono instrukcję eksploatacji składowiska, zaś w lutym obiekt został oddany do użytkowania. Planowana data rozpoczęcia działalności w zakresie utylizacji azbestu to 15 kwietnia 2009 r.

 « powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami