Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

28 kwietnia 2009
Podpisanie umowy na świadczenie usług inżyniera kontraktu
W dniu 23 kwietnia 2009 roku podpisana została umowa pomiedzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie a Zamojską Dyrekcją Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o. na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla inwestycji "Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekulltywacja składowisk odpadów". Zadaniem Inżyniera będzie nadzorowanie realizacji projektu oraz doprowadzenie do przejęcia i odbioru robót przez PGO w uzgodnionych terminach.


« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami