Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

9 czerwca 2009
Podpisanie umowy o dofinansowanie
W dniu 1 czerwca 2009 roku, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. "Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów",  wyłonionego w trybie indywidualnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 35.858.028 PLN, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 26.114.684,63 PLN. Beneficjentem projektu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie.Celem projektu jest budowa zakładu przetwarzania odpadów dla regionu chełmskiego i rekultywacja 12 składowisk odpadów w obrębie obszaru Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej, edukacja ekologiczna oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. W ramach projektu zrekultywowane zostaną następujące składowiska: Srebrzyszcze, Pawłów, Kolonia Strzelce, Dubienka, Strachosław, Leśniowice, Władysławów, Wojsławice, Żmudź, Bytyń, Uchanie, Kobyle.


« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami