Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

16 listopada 2007
Konferencja „Perspektywy gospodarczego wykorzystania odpadów komunalnych”
W dniu 15 listopada 2007 r. w Lublinie miała miejsce konferencja „Perspektywy gospodarczego wykorzystania odpadów komunalnych", zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Cemex Polska Sp. z o.o. Tematem spotkania była możliwość wykorzystania odpadów komunalnych do produkcji paliwa alternatywnego dla cementowni. Prezentację „Produkcja paliwa alternatywnego w planowanym zakładzie przetwarzania odpadów komunalnych na przykładzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie, przygotowanym przez spółkę, przedstawił Zbigniew Bajko - Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Ziemi Chełmskiej. W konferencji PGO reprezentowali: Marcin Czarnecki - Prezes Spółki i Tomasz Pomiankiewicz - Z-ca Dyrektora ds. Marketingu i Handlu.


« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami