Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

20 września 2010
Rekultywacja składowisk
W dniu 7 września 2010 roku w Chełmie podpisana została umowa na rekultywację składowisk. W wyniku przetargu nieograniczonego „Rekultywacja istniejącego składowiska odpadów w Srebrzyszczu i pozostałych gminnych składowisk” wyłoniony został wykonawca – Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy. Wartość umowy to 9.102.372,42 PLN brutto. W ramach kontraktu rekultywacji zostaną poddane następujące składowiska: Srebrzyszcze, Pawłów, Kolonia Strzelce, Dubienka, Strachosław, Leśniowice, Władysławów, Wojsławice, Żmudź, Bytyń, Uchanie i Kobyle. Składowiska położone są na terenie gmin, wchodzących w skład Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej. Jeszcze w tym roku przeprowadzona zostanie rekultywacja składowisk w następujących gminach: Leśniowice, Wola Uhruska, Kamień i Uchanie. Prace rekultywacyjne na pozostałych składowiskach będą prowadzone w 2011 roku.


« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami