Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

23 września 2010
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
W piątek 17 września 2010 roku w Chełmie podpisana została umowa na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrana została oferta EKOTECH Józef Rząsa, Tadeusz Stanowski Spółka Jawna z siedzibą w Jarosławiu. Wartość kontraktu to 661.240,00 PLN brutto. W ramach umowy PGO Sp. z o.o. zakupi 400 pojemników typu „dzwon” o pojemności 2,5 m3 i 100 pojemników o pojemności 1,5 m3.  Pojemniki będą ważnym elementem planowanego systemu zbiórki odpadów selektywnych, zostaną rozmieszczone na terenie Chełma i będą służyć do zbierania tzw. „suchych odpadów”.


« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami