Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

4 września 2012
Ostateczne rozliczenie projektu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zatwierdził wniosek o płatność końcową, co jest jednoznaczne z zakończeniem projektu pn. „Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów”.  Ostateczna wartość całego projektu zamknęła się kwotą 39 350 527,14 zł brutto, zaś wartość dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła 21 508 921,57 zł. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: budowa zakładu przetwarzania odpadów dla regionu chełmskiego, rekultywacja 12-tu składowisk odpadów w obrębie obszaru Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej (składowiska: Srebrzyszcze, Pawłów, Kolonia Strzelce, Dubienka, Strachosław, Leśniowice, Władysławów, Wojsławice, Żmudź, Bytyń, Uchanie, Kobyle), przeprowadzono edukację ekologiczną, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.


« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami