Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

3 wrzesień 2013
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

W imieniu komisji do przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie wyboru technologii przetwarzania biologicznej części odpadów komunalnych, którą będzie można zastosować na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w Srebrzyszczu w gminie Chełm informuję o jego zakończeniu z dniem 31.08.2013r.

Cel jakim było pozyskanie informacji, na temat nowoczesnych technologii przetwarzania biologicznego odpadów komunalnych, spełniających kryteria stawiane instalacjom mechaniczno-biologicznego przetwarzania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych został w ocenie komisji osiągnięty.

Decyzja o wyborze konkretnej instalacji zostanie podjęta przez Zarząd Spółki.

Przewodniczący Komisji Dialogowej

Agnieszka Jasińska 

 

 « powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami