Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

8 września 2014
Wizyta dzieci ze szkoły w Moniatyczach

2 października 2014 r. o godz. 10.00 ZPOK regionu chełmskiego w Srebrzyszczach odwiedziła licząca 50 osób, grupa dzieci.  Byli to uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, gm. Hrubieszów. Młodzież zapoznała się z technologią przetwarzania odpadów komunalnych w zakładzie, do którego trafiają odpady m.in. także z gminy Hrubieszów. Największym  zainteresowaniem dzieci cieszył się  pracujący sprzęt ciężki, sterownia zakładu, a  także  przekazywane informacje o powtórnym wykorzystaniu niektórych odpadów: butelek po napojach typu PET, elektrośmieciach. Po wizycie w ZPOK dzieci wyjechały na zwiedzanie Chełma.

 « powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami