Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

16 grudnia 2014
Zmiana pozwolenia zintegrowanego
W dniu 28 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie, działając na podstawie ustawy o odpadach, z urzędu wydał decyzję znak: RŚ-V.7222.25.2014.ILU   zmieniającą pozwolenie zintegrowane dla instalacji w Srebrzyszczu. Pozwolenie wydłuża okres obowiązywania na czas nieoznaczony.   


« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami