Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

7 stycznia 2008
PGO zatrudnia skazanych
Dnia 31 grudnia 2007 r. podpisana została umowa pomiędzy Miastem Chełm a Zakładem Karnym w Chełmie, na mocy której skazani, odbywających karę w chełmskim więzieniu, będą świadczyć nieodpłatnie pracę w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Podobna umowa obowiązywała od czerwca 2007 r. Prace, polegające na utrzymywaniu porządku przy składowisku w Srebrzyszczu oraz pomoc w segregowaniu surowców wtórnych wykonywać będzie grupa czterech skazanych.


« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami