Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

1 grudnia 2015
Nowe rozporządzenie o mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu.

Minister Środowiska podpisał nowe rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wynikała z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dokument określa wymagania dotyczące prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów, które powstają w wyniku tych procesów. Głównym celem rozporządzenia jest obowiązek zapewnienia takich warunków prowadzenia procesów przetwarzania, aby uzyskany stabilizat nie zawierał już odpadów ulegających biodegradacji i mógł być bezpiecznie unieszkodliwiany na składowisku odpadów.

Rozporządzenie jest dostepne pod wskazanym linkiem« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami