Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

2 lutego 2015 r.
Nowa decyzja o zbieraniu odpadów

W dniu 27 stycznia 2016 r. PGO Sp. z o.o. uzyskała pozwolenie na zbieraniu odpadów , wydane przez Prezydenta Miasta Chełm – decyzja znak: OŚ.6233.1.2016. Pozwolenie umożliwia kontynuowanie działalności, związanej z prowadzeniem Punktu Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Chełmie przy ul. ks. Piotra Skargi 11 (przy siedzibie spółki).« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami