Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

31 sierpnia 2016
Dostarczanie odpadów od mieszkańców
W związku z pojawieniem się wątpliwości związanych z możliwością dostarczania odpadów do naszej instalacji przez mieszkańców, informujemy, że do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego przyjmowane są odpady od spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą. Nie przyjmujemy odpadów komunalnych, w tym m.in. odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, zielonych, itp. bezpośrednio od osób fizycznych. Mieszkańcy poszczególnych gmin powinni przekazywać powyższe odpady do gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), o funkcjonowaniu których można pozyskać informacje na stronach internetowych gmin.


« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami