Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

27 grudnia 2016 r.
Złożenie wniosku o dofiansowanie do RPO województwa lubelskiego
W dniu 19 grudnia 2016 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinasowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projektu "Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK" . Wnioskowany projekt grupuje kilka przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, prowadzących Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Jednym z nich jest nasza spółka, która zgłosiła do programu działania mające na celu doposażenie i dostosowanie instalacji regionalnej w Srebrzyszczu do wymogów określonych w „Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017”. Realizacja programu spowoduje utworzenie efektywnego i kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie.


« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami