Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

28 grudnia 2016 r.
Nowe pozwolenie zintegrowane

Dnia 14 grudnia 2016 r. PGO Sp. z o.o. w Chełmie otrzymało decyzję Marszałka Województwa Lubelskiego udzielającą spółce pozwolenie zintegrowane nr PZ 36/2016 na eksploatację instalacji:

  • do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej ponad 25 000 ton (składowiska odpadów balastowych),
  • do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej ponad 25 000 ton (składowiska odpadów azbestowych),
  • instalacji do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej i obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcenia (instalacja mbp).

Pozwolenie obejmuje wszelkie prowadzone przez spółkę procesy zbierania, przetwarzania i utylizacji odpadów komunalnych, w tym biologiczną tlenową stabilizację odpadów w nowo wybudowanych boksach.« powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami