Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

23 luty 2017r.
Dialog techniczny PGO/DG/01/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ogłasza dialog techniczny związany z planowaną dostawą pojazdów i maszyn specjalistycznych.

 Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie:

Części A:

Przedmiotem dialogu jest ładowarka kołowa teleskopowa. Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji przez Zamawiającego o w/w sprzęcie w zakresie:

· doboru optymalnej jednostki napędowej;

· doboru właściwego układu przeniesienia napędu;

· doboru wydajności hydrauliki roboczej;

· doboru minimalnego udźwigu oraz właściwego zakresu wysokości podnoszenia;

· doboru pojemności łyżki oraz gabarytów ładowarki.

Ładowarka pracowała będzie głównie z odpadami komunalnymi tj. w środowisku o dużym zapyleniu i wilgotności oraz w środowisku agresywnym. Ładowarka poruszała się będzie głównie po posadzkach betonowych i kostce przemysłowej, na której znajdować się będą elementy mogące powodować przebicie opon.  Wielkość ładowarki powinna pozwalać jej na wjazd przez bramę o wymiarach:  wysokość – 4,30 m, szerokość – 7,0 m, który stanowi najmniejszą, przewidzianą przestrzeń roboczą.   

W ramach dialogu Zamawiający  przewiduję również pozyskanie informacji na temat:

· szczegółowej identyfikacji kosztów udzielenia zamówienia;

· czynników determinujących techniczną jakość w stosunku do kosztu;

· czynników wpływających na koszty eksploatacyjne;

· realizacji warunków gwarancji;

· ustalenie realnego terminu dostawy.

Części B:

Przedmiotem dialogu jest samochód ciężarowy z zabudową dźwignika  przemysłowego (hakowiec). Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji przez Zamawiającego o w/w samochodzie w zakresie:

· Doboru optymalnej jednostki napędowej

· Doboru optymalnej skrzyni biegów (manualna automatyczna)

W/w pojazd będzie zabudowany dźwignikiem przemysłowym o sile udźwigu nie mniejszej niż 21t. Praca pojazdu odbywać się będzie głównie po terenie zakładu z odpadami komunalnymi po drogach betonowych (pojazd będzie wykonywał dużo manewrów związanych z wywożeniem kontenerów spod linii sortowniczej). Warunki, w jakich będzie pracował przedmiot dialogu to duże zapylenie oraz środowisko agresywne.

W ramach dialogu Zamawiający przewiduję również pozyskanie informacji na temat:

·  szczegółowej identyfikacji kosztów udzielenia zamówienia;

· czynników determinujących techniczną jakość w stosunku do kosztu;

·  czynników wpływających na koszty eksploatacyjne;

·  realizacji warunków gwarancji;

· ustalenie realnego terminu dostawy;informacji niezbędnych do ustalenia kryteriów wyboru ofert lub opisu przedmiotu zamówienia w zakresie uwzględnionym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów  zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559)

 Zgłszenie można składać na Część A lub Część B lub Część A i B. 

 Dane szczegółowe zawarto następująch dokumentach:

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego

Do pobrania:

Zgłszenie w wersji doc.  

 « powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami