Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

29 czerwca 2018 r.
Rozbudowa zakładu rozpoczęta

W dniu 10 maj 2018 r. została podpisana umowa z firmą ERGOBUD Chełm na wykonanie robót budowlanych na terenie ZPOK regionu chełmskiego w Srebrzyszczu. W ramach kontraktu wykonane zostaną m.in. budynek socjalno-administracyjny, droga wewnętrzna, nawierzchnia z kostki brukowej parku maszynowego, plac manewrowy przy boksach na odpady, wiata magazynowa, plac kompostowy na odpady zielone.

Obecnie trwają prace budowlane, związane z wykonaniem budynku socjalno-administracyjnego. Termin zakończenia budowy przewidywany jest na 12 miesięcy od daty rozpoczęcia. Inwestycja jest wykonywana w ramach projektu „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK”, dofinansowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 « powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami