Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

22 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE O PLANIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK.    

Zarządy spółek Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie, numer KRS 0000062896, NIP 5630000872, REGON 110052871 („Spółka Przejmująca”) oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie, numer KRS 0000233476, NIP 5632208163, REGON 060019330 („Spółka Przejmowana”), informują, że w dniu 21 listopada 2019 r. uzgodniły plan połączenia powyżej wskazanych spółek, który, zgodnie z treścią art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenie www.mpgk.chelm.pl oraz www.pgo.chelm.pl.

Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty plan połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie na wskazanych powyżej stronach internetowych do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników, podejmującego uchwałę o połączeniu.

Plan połączenia spółek

 « powrót

Wszystkie aktualności
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami