Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Z dniem 21 X 2005 r. weszła w życie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)
z dnia 29 lipca 2005 r
., która określa sposób postępowania ze wspomnianymi odpadami.
Ustawodawca nakłada wiele obowiązków na uczestniczących w cyklu życia sprzętu.

Zgodnie z powyższą ustawą oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach
z dnia 13 września 1996 r
. konsument:

  • Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt.(art.35 ustawy ZSEE)
  • Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. (art.36 ustawy ZSEE)
  • Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł. (art. 74 ustawy ZSEE)
  • Od 1 lipca 2006 r. konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42 ust. 1 ustawy ZSEE)
  • Konsument ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania.
    (art. 37 pkt 2 w związku z art.35 ustawy ZSEE)
  • Konsument od 1 października 2006 roku może zapoznać się z informacją obejmującą adresy punktów zbierania zużytego sprzętu działających na terenie danej gminy, która to informacja winna być zamieszczana przez gminę na stronie internetowej oraz winna być podawana do wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. w gablotach informacyjnych. (art.3 ust. 2 pkt.6a ustawy UCiPwG)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. podjęło się organizacji i prowadzenia punktu, który zlokalizowany został na terenie nowego Składowiska Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu.


Przykładowy sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany przez PGO:

Sprzęt elektryczny i elektroniczny podlegający zapisom ustawy

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego. 

Chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne.
Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego. Odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytownice, noże elektryczne, wagi.
Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny.Komputery, laptopy , notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe, drukarki
Sprzęt audiowizualny. Odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzet hi-fi, wzmacniacze dźwięku, instrumenty muzyczne.
Sprzęt oświetleniowy. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe.
Narzędzia elektryczne i elektroniczne. 
Wiertarki, piły, maszyny do szycia, spawarki, kosiarki do trawy.
Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy. Kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo, automaty uruchamiane pieniędzmi.
Przyrządy medyczne Sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory.
Przyrządy do nadzoru i kontroli. Czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, wagi elektroniczne.
Automaty do wydawania. Automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty. PUNKTY PRZYJECIA SPRZĘTUSrebrzyszcze
 -
teren Zakładu Przetwarzania Odpadów
Komunalnych gmina Chełm

Godziny przyjęć:

pon. - pt.  7.00 – 17.00
sob.           7.00 – 14.00

tel. (0-82) 565 31 20

 

    

:: kliknij aby powiększyć ::

Przedsiębiorstwa i instytucje publiczne mogą dostarczać sprzęt do punktu w Srebrzyszczu i obowiązane są ponieść opłatę za jego przyjęcie zgodnie z aktualnym cennikiem .

Warunkiem przyjęcia sprzętu przy odroczonym terminie płatności jest wypełnienie zlecenia przyjęcia sprzętu i jego potwierdzenie przez PGO.

Spółka przyjęcie sprzętu potwierdza na karcie przekazania odpadu , wystawionej przez dostawcę.

« powrót 

 

 

 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami