Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do ZPOK w Srebrzyszczu w gminie Chełm
Przetarg nieograniczony na:
 
Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
do ZPOK w Srebrzyszczu w gminie Chełm
Znak sprawy: PGO/ZP/04/2017 
 
Do pobrania:
 
 

Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami