Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

22-100 Chełm
ul. Ks. P. Skargi 11

tel. +48 82 560 50 20,
fax +48 82 560 50 21

e-mail: pgo@pgo.chelm.pl

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Z dniem 21 X 2005 r. weszła w życie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005 r., która określa sposób postępowania ze wspomnianymi odpadami.

Ustawodawca nakłada wiele obowiązków na uczestniczących
w cyklu życia sprzętu.

Zgodnie z powyższą ustawą oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości
i Porządku w Gminach z dnia 13 września 1996 r. konsument:

  • Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroni-
    czny zbierającemu taki sprzęt. (art.35 ustawy ZSEE)
  • Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. (art.36 ustawy ZSEE)
  • Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł. (art. 74 ustawy ZSEE)
  • Od 1 lipca 2006 r. konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42 ust. 1 ustawy ZSEE)


|| czytaj więcej

8 grudnia 2017 r.
Dnia 24 listopada 2017 r. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie ...
 
23 luty 2017r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ogłasza dialog techniczny związany z planowaną dostawą pojazdów i ...
 
28 grudnia 2016 r.
Dnia 14 grudnia 2016 r. PGO Sp. z o.o. w Chełmie otrzymało decyzję Marszałka Województwa Lubelskiego udzielającą ...
 
BIP
Copyright 2007 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami